Gemiddelde klantbeoordeling: 9,5 starstarstarstar

  • Proefrit aan huis
  • Wij staan bekend om onze persoonlijke service
  • Gratis pechhulp en vervangend vervoer
Tweedehands rolstoelbus kopen

Privacy

Wellner vindt dat persoonsgegevens van de bezoekers van haar website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid moeten worden behandeld. Bij de verwerking van de persoonsgegevens handelt Wellner dan ook overeenkomstig de Wet Bescherming Persoonsgegevens en overige privacywetgeving.

Privacy statement Wellner

Bezoekt u onze website: wellner.nl of wellnermobiliteit.nl, dan verwerken we een aantal persoonsgegevens. We vinden het belangrijk dat er zorgvuldig met persoonsgegevens wordt omgegaan en daarom worden persoonsgegevens dan ook secuur door ons verwerkt en beveiligd. In dit privacy statement vertellen we u hier graag meer over.

We gebruiken uw IP-adres om te analyseren hoe lang en welke pagina’s u van onze website bezoekt en hoe bezoekers op onze website terecht zijn gekomen. Hiervoor gebruiken we het statistiekenprogramma Google Analytics. Lees hier het privacybeleid van Google Analytics.

Ten behoeve van het opsporen van eventuele problemen van onze website en server, bewaren onze servers zogenaamde logfiles. Deze bevatten IP-adressen en worden eens per jaar opgeschoond. Dit doen we om onze website en server veilig en toegankelijk te houden voor u en voor onszelf.

Onze website gebruikt cookies. Cookies zijn kleine bestandjes waar we informatie in kunnen opslaan zodat je die niet steeds hoeft in te vullen. Maar we kunnen er ook mee zien dat je ons weer bezoekt.
Wanneer je onze website voor het eerst bezoekt, tonen wij een melding met uitleg over cookies. Hierbij zullen we vragen om je akkoord voor het gebruik van deze cookies.

Je kunt via je browser het plaatsen van cookies uitschakelen, maar sommige dingen van onze website werken dan niet goed meer.

Op onze website is een SSL-certificaat geïnstalleerd. Met SSL worden vertrouwelijke gegevens versleuteld verzonden, zodat ze niet onderschept kunnen worden.

Op onze website vindt u ook een contactformulier om een bericht achter te laten of een vraag te stellen. We slaan uw persoonlijke gegevens; aanhef, voornaam, achternaam, telefoonnummer en e-mailadres, die u invult, op in een beveiligde database. En daar blijven ze ook. We geven uw informatie niet door aan derden voor commerciële doeleinden. We gebruiken uw gegevens alleen voor het beantwoorden van uw vraag.

Wij zullen uw gegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk is. Wij hanteren verschillende bewaartermijnen voor jouw gegevens. Wij bepalen de bewaartermijn op basis van de wet- en regelgeving. De meeste gegevens bewaren wij tot 1 jaar na het laatste contact. Gegevens die wij op basis van de wet langer moeten bewaren zullen wij bewaren tot de bewaarplicht is komen te vervallen.

Via Google, Facebook en MailChimp kunnen gegevens buiten de Europese Unie verwerkt worden. Al deze partijen zijn aangesloten bij het Privacy Shield Programma en voldoen daarmee aan een volgens de Europese Commissie passend beschermingsniveau.

U heeft het recht uw persoonsgegevens in te kijken. Ook kunt u gegevens laten wijzigen of laten verwijderen uit onze database. Verder kunt u verzoeken om de verwerking te beperken en bezwaar maken tegen de verwerking. Daarnaast heeft u het recht om te vragen om de gegevens die wij over uw verwerken aan u over te dragen of aan een andere organisatie. Laat het ons weten via
[email protected].

Als u uw gegevens niet achterlaat op onze website, kunnen wij uiteraard geen opvolging geven aan vragen en kunnen wij geen contact opnemen. De verstrekking van deze gegevens is dan ook een voorwaarde voor het stellen van vragen en het ontvangen van de nieuwsbrief.

Ten slotte wijzen wij er nog op dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (de nationale toezichthouder). Dit kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Dit privacy statement kan van tijd tot tijd wijzigen indien nieuwe ontwikkelingen daartoe aanleiding geven. De meest actuele versie vindt u altijd op wellner.nl.

Zoetermeer, nov 2019

Intellectuele eigendomsrechten

Onze website bevat onderdelen waarop intellectuele eigendomsrechten van Wellner en van derden rusten. Zo zijn de tekeningen, foto’s, teksten, video’s en de overige grafische vormgeving van onze website auteursrechtelijk beschermd. Het is derhalve niet toegestaan om, zonder schriftelijke toestemming van Wellner, (onderdelen van) de website elektronisch of anderszins te kopiëren, openbaar te maken en/ of wijzigingen in (onderdelen van) de website aan te brengen.

Links naar externe sites

Op de webpagina’s van Wellner bevinden zich links naar externe websites. Wellner is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites. Ook niet voor de privacybescherming op die pagina’s, of voor de diensten die zij eventueel aanbieden.

Linken naar website Wellner

Linken naar pagina’s van Wellner is toegestaan op voorwaarde dat dit de goede naam van de organisatie niet aantast. Ook mag niet de suggestie bestaan dat Wellner toestemming verleende waar dat niet het geval is. De juiste link is www.wellner.nl. Doorlinken naar pagina’s binnen de site van Wellner is toegestaan onder bovengenoemde voorwaarden.

Wij behandelen persoonsgegevens van websitebezoekers met de grootst mogelijke zorgvuldigheid.